Leveringsvoorwaarden

1. Overzicht Algemene Leveringsvoorwaarden

1.1 De website www.bestinphotoalbum.be, behoort tot de onderneming
BESTinGraphics BVBA – Breemsedijk 103 – 2350 Vosselaar.
 «www.bestinphotoalbum.be » is een online fotoafdrukcentrale die is gespecialiseerd in het afdrukken van digitale foto’s in diverse formaten en uitvoeringen.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. BESTinGraphics BVBA behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3. Voor alle leveringen en diensten gelden de Algemene Leveringsvoorwaarden, die gelden op de dag van de bestelling. Dit zijn de enige algemene leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn. Deze vervangen alle eerdere uitgaven van de leveringsvoorwaarden, met uitzondering van eerder schriftelijk vastgelegde bepalingen.

1.4 Aan de leveringsplicht van BESTinGraphics BVBA zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BESTinGraphics BVBA geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

1.5 Alle op de site genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1.6 BESTinGraphics BVBA garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.7. De klant is een consument of een professionele gebruiker.
De consument is elke individu die producten of diensten van BESTinGraphics BVBA gebruikt voor niet professionele doeleinden.
Een professionele gebruiker is iedere andere opdrachtgever.

2. Gebruikersaccount

2.1. Desgewenst kunt u een gratis persoonlijk gebruikersaccount aanmaken waarmee u vanuit elke plaats ter wereld makkelijker al uw projecten en gegevens over uw bestellingen kunt beheren. Registratie dient volledig ingevuld te worden. Een gebruikersaccount is noodzakelijk om een bestelling te plaatsen bij www.bestinphotoalbum.be.

2.2. Om toegang te krijgen tot uw gebruikersaccount is uw e-mail adres en een persoonlijk wachtwoord nodig dat u kreeg bij het aanmaken van uw gebruikersaccount.

2.3. Voor de juiste werking van het gebruikersaccount is het essentieel dat het e-mail adres dat u verstrekt aan www.bestinphotoalbum.be juist is. www.bestinphotoalbum.be gebruikt dit adres om u informatie over uw account te verstrekken. Geef daarom de juiste informatie en informeer www.bestinphotoalbum.be over eventuele wijzigingen in uw e-mail adres.

2.4. Het gebruikersaccount is 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website- of network-updates of door andere gebeurtenissen of storingen buiten de controle van www.bestinphotoalbum.be de toegang tot de site of tot het gebruikersaccount is onderbroken. www.bestinphotoalbum.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan of beschadigen van gegevens door zulke onderbrekingen.

2.5. Als houder van het account bent u ten opzichte vanwww.bestinphotoalbum.be  aansprakelijk voor alle foto’s of digitale beelden die in uw gebruikersaccount worden opgeslagen en in algemene zin ook voor elk gebruik dat uzelf of anderen maken van uw gebruikersaccount.

2.6. U bent tevens verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het aan u toegekende wachtwoord. www.bestinphotoalbum.be is niet aansprakelijk in het geval dat uw wachtwoord door iemand anders wordt gebruikt en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door ongeoorloofd gebruik door uzelf of iemand anders wordt veroorzaakt. U bent verplicht www.bestinphotoalbum.be onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord en uw wachtwoord te veranderen als u denkt dat uw wachtwoord niet langer vertrouwelijk is.

2.7.Het gebruikersaccount wordt verstrekt voor een onbeperkte periode. www.bestinphotoalbum.be of uzelf kunnen het gebruikersaccount beëindigen met een opzegtermijn van 15 dagen. De opzegging wordt door www.bestinphotoalbum.be per e-mail bevestigd op het door u verstrekte e-mail adres. U kunt de opzegging aanvragen door een mail naar ons Customer Support Team : support@bestingraphics.be

2.8. Als het gebruikersaccount wordt beëindigd, verwijdert www.bestinphotoalbum.be het gebruikersaccount en alle foto’s en projecten die daar zijn opgeslagen.

2.9. Bovendien kan www.bestinphotoalbum.be zonder voorafgaande rechtelijke uitspraak of enige vorm van compensatie een gebruikersaccount opheffen en/of geheel of gedeeltelijk blokkeren of sommige of alle digitale foto’s die zich in het gebruikersaccount bevinden verwijderen in het geval deze Algemene Leveringsvoorwaarden werden geschonden.

3. Gebruik van software

3.1. Op de website zijn software programma’s beschikbaar voor het verwerken van digitale beelden of bijvoorbeeld het vervaardigen van fotoproducten. Deze software is eigendom van www.bestinphotoalbum.be.

3.2. De software is alleen voor privegebruik bedoeld. Enig andere vorm van downloaden, kopiëren, permanent of tijdelijke reproductie van het geheel of een gedeelte van de software, is niet toegestaan. Tevens is het verboden de software te vertalen, aan te passen, te vervormen of op andere wijze te transformeren of in aangepaste vorm gratis of betaald publiekelijk te distribueren of beschikbaar te stellen.

4. Gebruiksvoorwaarden

4.1. U bent aansprakelijk voor alle beelden die u download of kopieert via de website www.bestinphotoalbum.be. Dat houdt in dat u er mee instemt met het oog op de wettelijke bescherming van persoonsgegevens of andere van toepassing zijnde wetgeving geen fotografische beelden zult downloaden of via de website zult bekijken die in strijd zijn met het auteursrecht of enig ander eigendomsrecht. Onwettig gebruik van de site is niet toegestaan. Het is dus verboden om onwettige content te uploaden, te posten, er afdrukken van te bestellen, te e-mailen, te versturen of op andere wijze te communiceren, in het bijzonder geen seksueel getinte beelden of foto’s van minderjarigen of schendingen van privacy wetgeving of auteursrechten van anderen.

4.2. U bent verantwoordelijk voor alle verliezen of schade die voortvloeit uit overtreding van deze clausule. In het geval van een dergelijke overtreding dient u www.bestinphotoalbum.be schadeloos te stellen voor alle kosten die hieruit voortvloeien (inclusief advocaatkosten).

4.3. www.bestinphotoalbum.be behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving maatregelen te treffen in het geval deze clausule wordt overtreden of indien er serieuze indicaties zijn van een dergelijke overtreding, zonder dat u daarbij enig recht op schadevergoeding kunt claimen. www.bestinphotoalbum.be kan in een dergelijk geval de toegang tot de beelden weigeren, alle betreffende beelden van de server verwijderen, weigeren een bestelling uit te voeren of iedere dienst die via de website van www.bestinphotoalbum.be wordt aangeboden, te blokkeren. Tenslotte kan www.bestinphotoalbum.be uw persoonlijke gegevens evenals kopieën van door u geuploaden beelden verstrekken aan de rechtelijke macht en andere overheidsinstanties als we daartoe wettelijk worden verplicht.

5. Gebruiksvoorwaarden online geplaatste foto’s

Het bestellen van een product of het gebruik maken van het gebruikersaccount verleent www.bestinphotoalbum.be geen rechten op de foto’s die op haar server staan opgeslagen, doch enkel het recht om de betreffende diensten uit te voeren.

6. Het plaatsen van een bestelling

Met het bevestigen van uw bestelling geeft u ons definitief opdracht een bestelling uit te voeren. We accepteren deze opdracht door u binnen de 24 uur per e-mail een orderbevestiging te sturen.

Tijdens het bestellen leidt de website u stap voor stap door het bestelproces. Tijdens dit bestelproces kunt u uw bestelling wijzigen of uw gegevens op ieder moment aanpassen door eenvoudigweg terug te gaan naar eerdere stappen.

Voor het bevestigen van de bestelling wordt een overzicht van de bestelling getoond met een samenvatting van alle details van de bestelling. Controleer a.u.b. alle details en corrigeer deze waar nodig.

Wij verzoeken u accurate en exacte informatie te verstrekken over de identiteit van de ontvanger van de bestelling , het afleveradres en het e-mail adres waar de bevestigingse-mail van de bestelling naartoe gestuurd kunnen worden.
Indien u na de bevestiging nog aanpassingen wenst te doen aan de criteria van de bestelling, dient u dit per mail te doen aan ons Customer Support Team : support@bestingraphics.be .

Is het bestelproces eenmaal voltooid, kan u dit niet meer annuleren. Bestellingen zijn niet bindend voor www.bestinphotoalbum.be zolang deze niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.

7. Opslag van de bestelling

7.1. Uw bestelling en informatie over deze bestelling wordt door ons opgeslagen. Een overzicht van de bestelling en de inhoud wordt per e-mail verstuurd als orderbevestiging. U kunt de inhoud van de bestelling en de leveringsvoorwaarden desgewenst nog afdrukken. Nadat u de orderbevestiging heeft ontvangen, krijgt u de status van uw bestelling via mail doorgestuurd, telkens deze wijzigt.

7.2. De foto’s die u upload naar de website voor het plaatsen van den bestelling worden 20 dagen bewaard. Hierdoor kunt u tijdens deze periode een onderbroken bestelproces hervatten zonder dat u uw foto’s opnieuw moet uploaden.

7.3. Bij een correct verwerkte bestelling worden de betreffende foto’s voor een periode van 45 dagen bewaard. Dit voor het geval er problemen ontstaan bij de uitvoering of aflevering van uw bestelling. Deze periode wordt evenredig verlengd als www.bestinphotoalbum.be tot herdruk van uw foto’s overgaat.

7.4. Het bewaren van uw bestanden wordt beperkt tot de productie van uw bestelling. www.bestinphotoalbum.be zal in geen geval bestanden aan klanten terugsturen (bijv. na diefstal van uw computer). Het is uw eigen verantwoordelijkheid kopieën van uw foto’s op te slaan.

8. Prijzen

8.1. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
De prijzen voor de productie van uw bestelling zijn dezelfde als de prijzen die op het moment van uw bestelling op de website worden vermeld. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. De prijzen worden vermeld in euro’s of in de nationale munteenheid van de klant. Alle prijzen op de site zijn inclusief BTW.

8.2. De verzendkosten worden op de site vermeld naast de gedetailleerde productomschrijvingen en op de volgende pagina

9. Aflevering

9.1. De bestelde fotoboeken of canvassen worden afgeleverd in het Kiala afhaalpunt van uw keuze.

9.2. www.bestinphotoalbum.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging door vertragingen bij de post of andere bezorgdiensten.

9.3. De bezorgtijden die op de website worden vermeld zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen. Vertragingen in de bezorging kunnen in geen geval resulteren in een vorm van compensatie, terugbetaling of annuleren van een bestelling.

9.4. Wat gebeurt er indien het pakketje met uw bestelling weg raakt?

Als uw bestelling niet binnen een maand na de orderbevestigingsdatum arriveert, heeft u nog twee weken om www.bestinphotoalbum.be te informeren. www.bestinphotoalbum.be zal dan uw foto’s opnieuw afdrukken zonder extra kosten in rekening te brengen of de totale productiekosten terugbetalen. De keuze tussen deze twee opties is voorbehouden aan www.bestinphotoalbum.be.

9.5. Wat gebeurt er als de post er niet in slaagt de bestelling aan de ontvanger af te leveren?
U bent verplicht aflevering van de bestelling mogelijk te maken. Tot de benodigde informatie behoren een volledig en correct afleveradres en de beschikbaarheid van een postbus voorzien van de naam van de ontvanger. Voor alle geretourneerde pakketjes naar www.bestinphotoalbum.be door een fout van de klant (bijv. onjuist afleveradres, geadresseerde onbekend, ontvangst geweigerd, niet afhalen van het pakket op het postkantoor binnen de gestelde termijn of anders), maakt u geen aanspraak op enige compensatie. Doordat de logistieke kosten voor het beheren van retouren ver uitstijgen boven wat redelijkerwijs van www.bestinphotoalbum.be verwacht mag worden, is het opnieuw verzenden van geretourneerde bestellingen niet mogelijk. Om de privacy van onze klanten te beschermen wordt elke geretourneerde bestelling onmiddellijk na ontvangst vernietigd. Voor aan www.bestinphotoalbum.be geretourneerde pakketjes door een fout van de post, zal www.bestinphotoalbum.be de bestelling op eigen kosten opnieuw produceren en verzenden.

9.6. Wat gebeurt er als uw bestelling tijdens het transport wordt beschadigd?
Neem eenvoudig contact op met ons Customer Support Team via support@bestingraphics.be als desondanks de door www.bestinphotoalbum.be genomen voorzorgsmaatregelen om het risico op transportschade zo klein mogelijk te maken, uw bestelling in beschadigde staat werd geleverd. Stuur ons daarbij een digitale foto van het beschadigde product via support@bestingraphics.be.
 www.bestinphotoalbum.be zal vervolgens de beschadigde onderdelen opnieuw vervaardigen en u de bestelling zonder extra kosten opnieuw toesturen. U kan eveneens steeds ons Support Team telefonisch bereiken tijdens de kantooruren (8u30-16u30) op het nummer +32 14 43 53 40.

10. Eigendomsoverdracht

10.1. Alle bestellingen blijven eigendom van www.bestinphotoalbum.be totdat volledige betaling door www.bestinphotoalbum.be is ontvangen.

11. Betaling en facturering

11.1. De www.bestinphotoalbum.be website biedt diverse betaalmogelijkheden. U kunt betalen via een credit card,
Bancontact Mister Cash, online banking, KBC en PayPal. Tijdens de transactie behoudt www.bestinphotoalbum.be zich het recht voor sommige van deze betaalmethoden uit te sluiten.

11.2. De betaling vindt plaats direct na de orderbevestiging. In het geval het onmogelijk is de betaling tijdig te innen heeft www.bestinphotoalbum.be het recht advocaten of bedrijven in te schakelen die zijn gespecialiseerd in het innen van schulden. Alle resulterende kosten zijn voor rekening van de debiteur.

11.3. Met het plaatsen van de bestelling op de site of iedere andere dienstverlening van www.bestinphotoalbum.be houdt in dat de klant elektronische betaling en facturering accepteert.

12. Verantwoordelijkheid

www.bestinphotoalbum.be kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van gebruik van de website of daaruit voortvloeiende diensten zoals aantasting van de winst of het verloren gaan van gegevens.

De verantwoordelijkheid van www.bestinphotoalbum.be voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de dienstverlening die deze schade heeft veroorzaakt.

13. Garantie en conformiteit

Indien u niet tevreden bent met de kwaliteit van uw bestelling dient u binnen de 7 dagen na ontvangst van uw bestelling contact op te nemen met het Customer Support Team via mail : support@bestingraphics.be of telefonisch tijdens de kantooruren op het nummer +32 14 43 53 40 .
Bij gegronde klacht zullen wij op kosten van www.bestinphotoalbum.be (incl.verzendkosten) de betrokken producten opnieuw laten drukken en versturen wij u deze binnen een termijn van 14 dagen OF wordt er een korting oveeengekomen tussen beide partijen.

14. Annuleren

Alle producten worden op maat vervaardigd naar de wensen en specificaties van de klant. Als gevolg daarvan is annuleren van een bestelling niet mogelijk.

15. Customer Support contact :

Voor al uw vragen mbt www.bestinphotoalbum.be : mail naar support@bestingraphics.be
Indien u het Customer Support Team telefonisch wenst te contacteren, kan dit tijdens de kantooruren (Ma-Vr 8u30-16u30) op het nummer : +32 14 43 53 40 .

16. Bescherming van persoonsgegevens

16.1. Indien u een bestelling plaatst bij BESTinGraphics BVBA, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BESTinGraphics BVBA. BESTinGraphics BVBA houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
16.2. BESTinGraphics BVBA respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
16.3. BESTinGraphics BVBA maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.

17. Wetgeving en Jurisdictie

17.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

17.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen BESTinGraphics BVBA en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Turnhout kennis, tenzij BESTinGraphics BVBA er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.

18. Juridische opmerkingen

18.1. Beschikbaarheid van de Website en Diensten: www.bestinphotoalbum.be doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en alle aangeboden diensten 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, Website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van www.bestinphotoalbum.be, toegang tot de site of tot het gebruikersaccount onderbroken wordt. www.bestinphotoalbum.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen.

18.2. Eigendomsrechten: Tenzij anders vermeld worden alle onderdelen (zoals beelden, geluiden, documenten, logo’s, databases, e.d.) op de website (de “Website Content”) beschermd door het auteursrecht of door andere rechten op het gebied van intellectueel eigendom van www.bestinphotoalbum.be of derden. Deze rechten blijven eigendom van www.bestinphotoalbum.be of derden. De toestemming die u hebt om gebruik te maken van de website wordt strikt beperkt door wat nodig is om van de diensten gebruik te kunnen maken. Alle handelsmerken, handelsnamen, bedrijfsnamen, domeinnamen, logo’s, foto’s, beelden of andere distinctieven die op de website worden gebruikt om de website herkenbaar te maken, zijn volledig eigendom van www.bestinphotoalbum.be en/of derden. Gebruik hiervan is in geen geval toegestaan.

18.3. Links naar andere Internet sites: www.bestinphotoalbum.be kan op de pagina’s van haar website links naar andere websites plaatsen. www.bestinphotoalbum.be is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

18.4 Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht. Wij beschouwen als gevallen van overmacht: gehele of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, ongevallen, staking van transport, oorlog, mobilisatie, opeisingen, niet verkrijgen van vergunningen, enz. Deze opsomming is niet beperkend. Het risico in verband met deze gevallen van overmacht ligt bij de aankoper vanaf het ogenblik van de orderbevestiging van de bestelling.

19. Diversen

19.1. Indien een of meer van de algemene leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden verklaard, dan heeft dit geen gevolgen voor de overige leveringsvoorwaarden. In plaats van een ongeldig voorwaarde kan een andere regel worden toegepast die vanuit juridisch persperctief zo dicht mogelijk komt bij het economische doel van de ongeldige voorwaarde.

BESTinGraphics BVBA

Stephan Beyens

Breemsedijk 103

BE – 2350 Vosselaar

Belgium

Office: +32 14 43 53 40

Mobile: +32 475 92 01 72

Fax: +32 14 45 20 01

Please visit our website www.bestingraphics.be

Volg ons op Facebook en Twitter voor handige tips en acties!

Loop je vast?
Wij helpen!

[contact-form-7 id="173" title="Kapcsolat form"]